WebTube

بازگشت بی‌سابقه مهاجران افغان از ایران - فرار از کرونا

multi part videos future coming here soon
Amazon Recommendation Ads
235   1 month ago
TadehDavtian | 0 subscribers
235   1 month ago
‘فرار از کرونا’

بازگشت بی‌سابقه مهاجران افغان از ایران

در پی شیوع گسترده ویروس کرونا در ایران، افغان‌های مقیم آن کشور به صورت بی‌سابقه‌ای گروه گروه به کشورشان باز می‌گردند.

این حجم گسترده بازگشت از ایران، کشوری که به شدت درگیری بحران کروناست،‌ نگرانی‌ها از گسترش این ویروس در افغانستان را هم افزایش داده است.
وزارت صحت افغانستان می‌گوید تا روز دوشنبه ۲۶ حوت (اسفند)‌ ۲۱ مورد مثبت بیماری کرونا در این کشور شناسایی شده‌اند که بیشترشان در هرات، ولایت هم‌مرز با ایران نگهداری می‌شوند.
Please log in or register to post comments